Kategorie usług
 
Menu

Metoda PROTI - innowacja w nauczaniu języka angielskiego dzieci 3-8 lat


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/29/15262/127291
Cena netto 899,00 zł Cena brutto 1 105,77 zł
Cena netto za godzinę 149,83 zł Cena brutto za godzinę 184,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-14 Termin zakończenia usługi 2018-04-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-29 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Inne
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Małgorzata Kuczmik Telefon 881 229 811
E-mail malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy - uczestnik pogłębia i uporządkowuje swoją wiedzę w zakresie specyfiki pracy z dziećmi w wieku 3-8 lat. Uzupełnia wiedzę o znajomość innowacyjnej Metody Proti. Poznaje wiele zabaw zarówno statycznych, jak i dynamicznych pozwalających dzieciom na lepsze przyswajanie i zrozumienie języka angielskiego. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności - uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z pomocy dydaktycznych z serii Proti, w tym platformy e-learningowej eProti, dając tym samym dzieciom mocny fundament do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych latach edukacji. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych – uczestnik potrafi skutecznie przećwiczyć (na praktycznych warsztatach) metody i formy pracy zarówno z małą, jak i z dużą grupą dzieci. Potrafi reagować w sytuacjach trudnych, np. podczas problemów z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach, gdy w grupie jest dziecko ze stwierdzonym ADHD.
Drukuj do PDF