Kategorie usług
 
Menu

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/24/8319/125508
Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 450,00 zł
Cena netto za godzinę 5,18 zł Cena brutto za godzinę 5,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 280
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-19 Termin zakończenia usługi 2018-04-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Tatiana Kopicara-Dudek Telefon 324204250
E-mail osrodek1@scuw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji (uprawnień) niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368). Uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, czyli: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, komunikacji interpersonalnej, prawa, dietetyki, higieny i bezpieczeństwa pracy do wykonywania zadań opiekuna dziecka, który będzie profesjonalnie opiekował się, pielęgnował, wychowywał i towarzyszył małemu dziecku w poszczególnych okresach jego rozwoju, kształtowanie, wzmacnianie i rozwijanie cech psychofizycznych i postaw uczestników szkolenia istotnych z punktu widzenia pełnienia roli opiekuna w żłobku czy klubie dziecięcym.
Drukuj do PDF