Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Certified International Professional Manager® (CIPM®)


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/19/10077/124231
Cena netto 9 120,00 zł Cena brutto 9 120,00 zł
Cena netto za godzinę 142,50 zł Cena brutto za godzinę 142,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-27 Termin zakończenia usługi 2018-06-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-19 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-19
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Heuresis Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Augustyniak Telefon +48 508 138 065
E-mail anna.augustyniak@heuresis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program Certified International Professional Manager® (CIPM®) powstał z myślą o osobach, które zawodowo zajmują się zarządzaniem i rozwojem organizacji. Po skończonym szkoleniu W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK - zrozumie zasady przygotowania zmiany w organizacji oraz reakcji pracowników na różnych etapach zmiany, będzie rozróżniał funkcje i role pracownika w zespole oraz organizacji, będzie znał zasady konstruowania celów rozwojowych dla podwładnych uwzględniając ich kompetencje oraz predyspozycje oraz zrozumie cele organizacji uwzględniając jej strategię i pozycję rynkową. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK będzie posiadał umiejętność zaplanowania rozwoju kompetencji pracownika w oparciu o modele rozwoju kompetencji, umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia procesu zmian w zespole i organizacji, umiejętność opracowania mapy postaw pracowników wobec zmian, umiejętność przeprowadzania indywidualnych rozmów motywujących, wyjaśniających, dyscyplinujących oraz rozmów komunikujących zwolnienie z pracy z członkami zespołu w sytuacji konfliktu lub zmiany oraz umiejętność przeprowadzenia spotkań z zespołem w sytuacji zmiany lub konfliktu. W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAWY) UCZESTNIK będzie wykazywał zrozumienie, gotowość i chęć do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia procesu komunikacji z zespołem i/lub członkami zespołu indywidualnie w sytuacji zmiany, będzie rozumiał potrzebę uwzględniania preferencji osobistych w rozwoju zawodowym, potrzebę organizacji w kontekście jej rozwoju i zmiany oczekiwań wobec pracowników oraz będzie wykazywał gotowość i chęć do uczestniczenia w zmianach organizacyjnych i wspierania pracowników w procesie zmiany.
Drukuj do PDF