Kategorie usług
 
Menu

Wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych i wymagania prawne dotyczące niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/13/13899/121823
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 799,50 zł
Cena netto za godzinę 81,25 zł Cena brutto za godzinę 99,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-06-22 Termin zakończenia usługi 2018-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2018-06-19
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TUV NORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Małgorzata Chyż-Szczypa Telefon +48 603 113 752
E-mail m.chyz@tuv-nord.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat Dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz ustawy o wyrobach medycznych a także wymaganiach prawnych dotyczących niezbędnej dokumentacji technicznej wyrobu medycznego. Uczestnik zdobędzie umiejętności odpowiedzi na definicje występujące w dyrektywie 93/42 a także ustawie, zdobędzie umiejętności społeczne w zakresie wprowadzenia do obrotu, używania wyrób medyczny. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat obowiązków i odpowiedzialności wytwórców, importerów i dystrybutorów, pozna klasyfikację wyrobów medycznych a także procedurę oceny zgodności. Posiądzie informacje o jednostkach notyfikowanych.
Drukuj do PDF