Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT. C


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/13/12918/121814
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 64,00 zł Cena brutto za godzinę 64,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2018-01-19 Termin zakończenia usługi 2018-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-01-18
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Motoryzacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydaje Starosta
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szpankowska Telefon 41 275 00 58
E-mail aleksandra.szpankowska@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia oraz obsługi pojazdu samochodowego powyżej 3,5 t. Po ukończeniu kursu Uczestnik zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne: -wie jakie są zasady przewozu osób lub ładunku, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy -umie prowadzić pojazd samochodowy powyżej 3,5t., obsługiwać mechanizmy pojazdu, poruszać się po drogach, efektywnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, potrafi radzić sobie z trudnymi sytuacjami zdarzającymi się na drodze -posiada świadomość dalszego rozwoju oraz umiejętność organizacji czasu , zachowuje ostrożność podczas prowadzenia pojazdu. Celem jest również zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Drukuj do PDF