Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego B1 27 h zegarowych w trybie indywidualnym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/13/9837/121767
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 111,11 zł Cena brutto za godzinę 111,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 27
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-20 Termin zakończenia usługi 2018-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-13 Termin zakończenia rekrutacji 2018-01-29
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs języka angielskiego przygotowujący do certyfikacji TOEIC
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Języków Obcych Infinity Andrzej Kowalski
Osoba do kontaktu Małgorzata Mróz Telefon +48 537 017 211
E-mail info@infinity.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Nabyte umiejętności komunikacji w języku angielskim pozwoli uczestnikowi na zdobycie umiejętności nawiązania nowych kontaktów biznesowych,a przez to nastąpi wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększy się rozpoznawalności marki.
Cel edukacyjny
Celem kursu jest wykształcenie kompetencji językowej na poziomie B1, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe - Business English. Kurs pomaga także w ewentualnym przygotowaniu do uczniów i uczennic do certyfikacji TOEIC.
Drukuj do PDF