Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/13/19184/121762
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł
Cena netto za godzinę 23,13 zł Cena brutto za godzinę 23,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo
Kategorie dodatkowe KU Zarządz. zas. ludzkimi
Umiejętności osobiste
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia Podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku
Osoba do kontaktu Anna Biernacka Telefon 85 745 71 73
E-mail prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Mediacje sądowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.


Drukuj do PDF