Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Indywidualny Kurs Business English Communication poziom A1 - BONY NA SZKOLENIA


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/12/11456/121754
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 90,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-14 Termin zakończenia usługi 2018-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-02-01 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-12
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 660457625
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A1 umożliwi Uczestnikowi przyswojenie słownictwa typowego dla codziennych kontaktów na poziomie podstawowym. Szkolenie umożliwi Uczestnikowi nabycie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). W czasie szkolenia będą pokonywane bariery w komunikacji ustnej w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.
Drukuj do PDF