Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Kurs Business English Communication poziom A1 - BONY NA SZKOLENIA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/12/11456/121754
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-07 Termin zakończenia usługi 2018-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-06
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Zone Centrum Językowe Elżbieta Skowron
Osoba do kontaktu Elżbieta Skowron Telefon 660457625
E-mail biuro@englishzone.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie A1 umożliwi Uczestnikowi przyswojenie słownictwa typowego dla codziennych kontaktów na poziomie podstawowym. W czasie szkolenia będą pokonywane bariery w komunikacji ustnej w języku angielskim. Celem kształcenia będzie rozwijanie czterech podstawowych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawnego mówienia i pisania. W trakcie szkolenia Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim z uwzględnieniem zasad gramatycznych, stosowania podstawowych form wypowiedzi w różnych sytuacjach i wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.


Drukuj do PDF