Kategorie usług
 
Menu

Strategia i cele firmy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/12/16960/121752
Cena netto 2 300,00 zł Cena brutto 2 300,00 zł
Cena netto za godzinę 191,67 zł Cena brutto za godzinę 191,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-13 Termin zakończenia usługi 2018-04-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-18 Termin zakończenia rekrutacji 2018-04-10
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu NAWIGATOR SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Jerzy Maź Telefon 663 378 410
E-mail mazjurek@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost efektywności przedsiębiorstwa poprzez wzrost wskaźnika EBITDA o 2% w perspektywie 1 roku.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: poznanie i zrozumienie pojęcia strategii i celów firmy, poznanie zasad wyznaczania celów i ról w procesie wyznaczania celów, nabycie umiejętności identyfikowania szans i zagrożeń w kontekście funkcjonowania firmy na rynku, nabycie wiedzy o procesie definiowania strategii firmy.
Drukuj do PDF