Kategorie usług
 
Menu

Inteligencja emocjonalna i asertywność w zarządzaniu.


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/11/8826/121032
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 150,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-26 Termin zakończenia usługi 2018-02-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek
Osoba do kontaktu Natalia Hulecka Telefon 513 013 332
E-mail biuro@akademiakompas.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Inteligencja emocjonalna i asertywność w zarzadzaniu" jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania pracownikami z wykorzystaniem zasad asertywności i inteligencji emocjonalnej. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy podczas szkolenia zdobędą kompetencje jak wzmacniać samoocenę oraz zdobędą umiejętności pozwalające na samokontrolę, czyli panowanie nad emocjami w zarządzaniu. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą skuteczność swojego sposobu zarządzania. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać własne stany emocjonalne oraz będą potrafili okazywać uczucia adekwatne do sytuacji. Wzmocnią relacje i kontakty ze współpracownikami, podniosą poziom swojej empatii i asertywności. Z większą łatwością poradzą sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają uporządkowaną wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i asertywności, znają znaczenie emocji w procesie zarządzania. Uczestnicy otrzymają niezbędne kompetencje, aby zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.
Drukuj do PDF