Kategorie usług
 
Menu

POWAŻNE ZMIANY PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU Jak zatrudniać cudzoziemców i przygotować się do kontroli w zakresie legalności zatrudnienia po zmianach?


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/09/7829/119983
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 68,75 zł Cena brutto za godzinę 68,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-16 Termin zakończenia usługi 2018-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-09 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-14
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Król Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik pozna zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz pozna stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Uczestnik szkolenia dowie się czym jest procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, pracę sezonową oraz w ramach tzw. zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych na podstawie dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej 2014/66/UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Uczestnik dowie się na czym polega instytucja zezwoleń wewnątrzkorporacyjnych oraz mobilność krótkoterminowa i mobilność długoterminowa! Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą działać zgodnie z przepisami, by uniknąć kar finansowych nałożonych na Pracodawcę.
Drukuj do PDF