Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

TECHNIKI SPRZEDAŻY W KONTAKCIE TELEFONICZNYM Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/03/10425/117499
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 312,50 zł Cena brutto za godzinę 384,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-29 Termin zakończenia usługi 2019-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-04-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-08
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy: •Pozna techniki negocjacji i metod wywierania wpływu •Zwiększy wiedzę na temat procesów sprzedażowych, mających wpływ na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę Klienta •Pozna metody , które pomogą w zwiększeniu wolumenu sprzedaży W obszarze umiejętności: •Udoskonali umiejętności sprzedażowe poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń Uczestników warsztatu •Nabędzie umiejętność efektywnej komunikacji w kontakcie z Klientem W obszarze kompetencji: •Zwiększy świadomość znaczenia obsługi klienta w procesie sprzedaży •Doprowadzi do zwiększenia wolumenu sprzedaży i powiększania portfela Klientów, poprzez budowanie relacji
Drukuj do PDF