Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2018/01/02/12141/117219
Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł
Cena netto za godzinę 14,62 zł Cena brutto za godzinę 14,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 260
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-01 Termin zakończenia usługi 2019-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-26 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-28
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Osoba do kontaktu Arkadiusz Bieniek Telefon +48 89-523-48-28
E-mail arek.bieniek@uwm.edu.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowań środowiskowych w szczególności gleboznawczych.
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy z zakresu klasyfikacji gruntów oraz kartografii gleb. Absolwenci nabywają kompetencje do przeprowadzania prac z zakresu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowań środowiskowych w szczególności gleboznawczych. Pracownicy administracji publicznej nabywają kompetencje do kontroli nad dokumentacją związaną z gleboznawczą klasyfikacją gruntów oraz opracowaniami środowiskowymi.
Drukuj do PDF