Kategorie usług
 
Menu

Wewnątrz- czy zewnątrzsterowność - automotywacja w pracy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/12/08/13272/110578
Cena netto 480,00 zł Cena brutto 480,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-12-13 Termin zakończenia usługi 2017-12-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-12-08 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-13
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Umiejętności osobiste
Kategorie dodatkowe KU Psychologia
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Klinika Wiedzy Agata Drabek
Osoba do kontaktu Magdalena Głogowska Telefon +48501565444
E-mail magdaglogowska@klinikawiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest umiejętność doboru czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na motywację w procesie pracy. Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy na temat technik motywacyjnych i umiejętności wykorzystywania ich w codziennej pracy. Szkolenie wspiera rozwój osobisty pracowników, pomaga zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz utrzymywać aktywność zawodową.
Drukuj do PDF