Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Trenerów


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/27/9693/106550
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-14 Termin zakończenia usługi 2018-06-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-12-04 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu HRP TRAIN Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Justyna Jaroszewska Telefon 797325035
E-mail filip.maszewski@hrp.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem programu jest rozwój osobisty uczestników poprzez zdobywaną wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem procesu szkoleniowego. Uczestnicy szkolenia rozwiną zarówno kompetencje interpersonalne, jak i przygotują się do samodzielnej konstrukcji i ewaluacji szkolenia. Poznają mechanizmy zachodzące w procesie grupowym a także elementy andragogiki. Rozwiną wiedzę i umiejętności związane z badaniem potrzeb szkoleniowych wewnątrz organizacji. Wiedza: znajomość mechanizmów zachodzących w procesie grupowy, znajomość potrzeb uczestników, wiedza dotycząca badania potrzeb uczestników, wiedza dotycząca znajomości narzędzi badania potrzeb uczestników, andragogika, wiedza dotycząca konstruowania procesu szkoleniowego, wiedza dotycząca budowania procesu ewaluacji na czterech poziomach wg. Kirkpatricka, wiedza dotycząca budowania ofert, wiedza dotycząca badania potrzeb klienta - sponsora, wiedza dotycząca ról grupowych, barier w funkcjonowaniu w grupie szkoleniowej, interwencji trenerskich na poziomie psychologicznym. Umiejętności: uczestnik po ukończeniu szkoły trenerów będzie potrafił: zbadać potrzeby rozwojowe uczestników, zastosować narzędzia badania potrzeb rozwojowych, samodzielnie skonstruować proces szkoleniowy, stworzyć narzędzia ewaluacji szkoleń na czterech poziomach wg. Kirkpatricka, stworzyć ofertę szkoleniową, zarządzać procesem grupowym. Postawa: uczestnik po ukończeniu szkoły trenerów będzie potrafił zastosować w praktyce: przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych pracowników organizacji, przeprowadzić uczestników szkoleń przez proces grupowy, stworzenie narzędzi ewaluacji szkoleń i przeprowadzenie oceny szkolenia na czterech poziomach wg. Kirkpatricka, interweniować na poziomie psychologicznym w trakcie prowadzonych szkoleń, samodzielnie zarządzać procesem szkoleniowym. Uczestnicy szkolenia nabędą lub rozwiną kompetencje społeczne, do których można zaliczyć umiejętności komunikacyjne, autoprezentacji, asertywne, wyrażania siebie, rozwiązywania problemów i konfliktów, wywierania wpływu.
Drukuj do PDF