Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - edycja XXVII


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/23/7712/105439
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 18,60 zł Cena brutto za godzinę 18,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 172
Termin rozpoczęcia usługi 2018-04-14 Termin zakończenia usługi 2018-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-23 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-26
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Administracja i organizacje
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu Julia Siderska Telefon +48 608 151 294
E-mail j.siderska@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia przeznaczone są dla: inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp, właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp.
Drukuj do PDF