Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/20/13125/104164
Cena netto 3 490,00 zł Cena brutto 3 490,00 zł
Cena netto za godzinę 16,01 zł Cena brutto za godzinę 16,01
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Tak
Liczba godzin usługi 218
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-16 Termin zakończenia usługi 2019-03-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-09
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezp.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Osoba do kontaktu Ewa Mroczkowska Telefon 338279207
E-mail podyplomowe_bin@ath.bielsko.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.
Drukuj do PDF