Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/17/9449/103536
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 18,29 zł Cena brutto za godzinę 18,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 175
Termin rozpoczęcia usługi 2018-10-01 Termin zakończenia usługi 2019-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2018-09-30
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu mgr Izabela Kujawska Telefon +48 56 611 2361
E-mail izakuj@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego i zawodowego kierowania kancelarią tajną oraz ochroną informacji niejawnej. Wiedza z zakresu podstaw historii i ustroju Polski pozwoli na lepsze wykorzystanie kompetencji w zakresie funkcjonowania administracji w Polsce oraz zasad organizowania kancelarii tajnych. Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z podstawową wiedzą i umiejętnościami z archiwistyki i zarządzania dokumentacją, co ma duże znaczenie w zakresie postępowania z dokumentacją niejawną, jej przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem oraz archiwizowaniem i niszczeniem. W ramach zajęć przybliżone zostaną także zasady funkcjonowania systemów informatycznych, których znajomość jest wykorzystywana przy organizowaniu bezpieczeństwa teleinformatycznegoprzechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji. Istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników kancelarii jawnych i tajnych, urzędników świadomych odnośnie do potrzeby ochrony informacji, zarówno w instytucjach cywilnych, jak i służbach mundurowych. Współcześnie Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest jednym z elementów kultury przedsiębiorstwa, którą tworzą i przestrzegają wszyscy pracownicy i współpracownicy.


Drukuj do PDF