Kategorie usług
 
Menu

Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka "krok po kroku" i narzędzia


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/14/7597/102455
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 4 858,50 zł
Cena netto za godzinę 171,74 zł Cena brutto za godzinę 211,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2018-02-26 Termin zakończenia usługi 2018-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2018-02-19
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządz. zas. ludzkimi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Emilia Wiśniewska Telefon 22 823 42 83
E-mail emilia.wisniewska@figpolska.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do budowy strategii rozwoju firm, które reprezentują dzięki poznaniu metodyki sprawdzonej w praktyce doradczej FIG Polska oraz skutecznych narzędzi. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie: • Znał proces i metody badań i analiz strategicznych oraz proces diagnozy strategicznej, która stanowi podstawę wyborów strategicznych; • Potrafił formułować strategię w różnych obszarach przedsiębiorstwa; • Wiedział jakie są modelowe strategie konkurowania na rynku; • Posiadał umiejętność weryfikacji jakości strategii dzięki wykorzystaniu biznesplanu finansowego.
Drukuj do PDF