Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Certified Human Resource Manager® (CHRM®)


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/14/10077/102343
Cena netto 9 520,00 zł Cena brutto 9 520,00 zł
Cena netto za godzinę 148,75 zł Cena brutto za godzinę 148,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 64
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-22 Termin zakończenia usługi 2018-06-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-21 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-16
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Heuresis Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Augustyniak Telefon +48 508 138 065
E-mail anna.augustyniak@heuresis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Program Certified Human Resource Manager® (CHRM®) powstał z myślą o osobach, które zawodowo zajmują się rozwojem personelu w organizacjach. Zawiera zagadnienia pozwalające zdobyć i pogłębić posiadane kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i efektywnego wspierania organizacji w efektywnym zarządzaniu personelem. Po ukończonym kursie W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK: - Definiuje, charakteryzuje i porównuje nurty współczesnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach. - Zna metody i narzędzia analizy strategicznej na usługach strategii organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem strategii kapitału ludzkiego. - Zna zagadnienia związane z polityką i strategii organizacji w zakresie stosunków pracy, stosowane praktyki związane z zatrudnieniem, w tym warunki i zasady nawiązywania stosunków pracy. - Zna strategie wynagradzania, cele i kryteria strategii wynagradzania. - Zna rozwiązania systemowe, techniki i narzędzia zarządzania kompetencjami oraz zaangażowaniem pracowników organizacji - Zna metody stymulowania efektywności, skuteczności i wydajności w organizacji. W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK: - Posiada umiejętność formułowania celów strategicznych rozwoju kapitału ludzkiego 
z uwzględnieniem trendów globalnych oraz krajowych i lokalnych - Posiada umiejętność przygotowania strategii oraz planowania, organizowania i kontroli działań operacyjnych w obszarach zarządzania kapitałem ludzkim organizacji - Posiada umiejętność kształtowania oraz modelowania procesów personalnych w organizacji (ex. nabór, selekcja, rozwój, talenty, motywowanie i angażowanie, wynagradzanie, etc) - Posiada umiejętność budowana zespołów pracowniczych, kształtowania współpracy oraz rozwiązywania trudnych sytuacji - Posiada szeroki wachlarz umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji, wywierania wpływu oraz potrafi adekwatnie reagować na zachowania rozmówców W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAWY) UCZESTNIK: - Ma świadomość znaczenia kształtowania efektywnych relacji wewnątrz organizacji oraz 
jej interesariuszami. - Ma świadomość znaczenia systemowego podejścia do polityki równych szans oraz zagadnień etycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Drukuj do PDF