Moduł użytkownika
 
Menu

CST Coaching Anita Orzechowska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym CST Coaching
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5541041941 REGON 092486212
Dane adresowe
Młynarska 4
85-376 Bydgoszcz
województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: Bydgoszcz
Dane kontaktowe
Email anita.orzechowska@cstcoaching.pl Telefon +48 691 213 623
Strona internetowa www.cstcoaching.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza