Moduł użytkownika
 
Menu

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie
Forma prawnaspółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo
NIP 6650014493 REGON 310508690
Dane adresowe
Zakładowa 4
62-510 Konin
województwo: wielkopolskie, powiat: Konin
Dane kontaktowe
Email arr@arrkonin.org.pl Telefon +48 63 245 30 95
Strona internetowa www.arrkonin.org.pl Fax +48 63 242 22 29
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza