Moduł użytkownika
 
Menu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 6570008869 REGON 000512562
Dane adresowe
Ignacego Paderewskiego 55
25-950 Kielce
województwo: świętokrzyskie, powiat: Kielce
Dane kontaktowe
Email zdz@zdz.kielce.pl Telefon 413664971
Strona internetowa www.zdz.kielce.pl Fax 413664971
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa