Moduł użytkownika
 
Menu

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Uniwersytet Oświatowy
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - małe przedsiębiorstwo
NIP 7641009501 REGON 004621101
Dane adresowe
ul. Kossaka 118
64-920 Piła
województwo: wielkopolskie, powiat: pilski
Dane kontaktowe
Email pila@uo.edu.pl Telefon +48 67 351 27 27
Strona internetowa www.uo.edu.pl Fax +48 67 351 27 27
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa