Moduł użytkownika
 
Menu

Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7391170097 REGON 280509206
Dane adresowe
Różnowo 59P
11-001 Dywity
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: olsztyński
Dane kontaktowe
Email poczta@akademiakompas.pl Telefon 500181698
Strona internetowa www.akademiakompas.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza