Moduł użytkownika
 
Menu

Instytut Zarządzania i Rozwoju Kadr Marek Łukaszewski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Instytut Zarządzania i Rozwoju Kadr
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5541007507 REGON 091122548
Dane adresowe
Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email izirk@izirk.pl Telefon +48 601 678 007
Strona internetowa www.izirk.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza