Moduł użytkownika
 
Menu

INSTYTUT DORADZTWA SP. Z O. O.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym INSTYTUT DORADZTWA SP Z O. O.
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9452023211 REGON 356893545
Dane adresowe
Cegielniana 6B/2
30-404 Kraków
województwo: małopolskie, powiat: Kraków
Dane kontaktowe
Email instytut@instytutdoradztwa.com Telefon +48 12 635 96 40
Strona internetowa http://www.instytutdoradztwa.com/ Fax +48 12 266 08 55
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza