Moduł użytkownika
 
Menu

Joanna Owczarzak Joanna Marciniak


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Leader School Poznań Grunwald
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9721041376 REGON 302126316
Dane adresowe
Kwiatowa 25
62-030 Luboń
województwo: wielkopolskie, powiat: poznański
Dane kontaktowe
Email poznan1@leaderschool.pl Telefon +48 501 379 073
Strona internetowa http://www.poznan.leaderschool.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa