Moduł użytkownika
 
Menu

Zakład Doskonalenia Zawodowego


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 7770001720 REGON 000512421
Dane adresowe
Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
województwo: wielkopolskie, powiat: Poznań
Dane kontaktowe
Email sekretariat@zdz.poznan.pl Telefon 618685417
Strona internetowa http://www.zdz.com.pl/ Fax 618685144
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa