Moduł użytkownika
 
Menu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym WZDZ
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5992794335 REGON 211246433
Dane adresowe
gen. Władysława Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wielkopolski
województwo: lubuskie, powiat: Gorzów Wielkopolski
Dane kontaktowe
Email zdz@zdz.gorzow.pl Telefon +48 95 720 73 25
Strona internetowa zdz.gorzow.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa