Moduł użytkownika
 
Menu

Instytut Pro Civitas Sp. Z o.o.


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Pro Civitas-Szkoły policealne, szkolenia, studia podyplomowe
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo
NIP 9592018902 REGON 382165015
Dane adresowe
Ignacego Paderewskiego 9/4
25-017 Kielce
województwo: świętokrzyskie, powiat: Kielce
Dane kontaktowe
Email kielce@procivitas.edu.pl Telefon +48 41 240 64 26
Strona internetowa https://procivitas.edu.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza