Moduł użytkownika
 
Menu

OŚWIATA i BIZNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.
Forma prawnaspółki z ograniczoną odpowiedzialnością - małe przedsiębiorstwo
NIP 6342738597 REGON 241504952
Dane adresowe
Adama Mickiewicza 28/7
40-092 Katowice
województwo: śląskie, powiat: Katowice
Dane kontaktowe
Email zarzad@oswiata.slask.pl Telefon 32/258-71-72
Strona internetowa www.oswiata.slask.pl Fax 32/258-71-72 w. 32
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa