Moduł użytkownika
 
Menu

Fundacja ITFF


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Fundacja ITFF
Forma prawnafundacje
NIP 9820358225 REGON 100639532
Dane adresowe
Grzegorza Piramowicza 11/13/-
90-254 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź
Dane kontaktowe
Email biuro@11muz.pl Telefon 422988216
Strona internetowa www.11muz.pl Fax 422988011
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza
Usługa szkoleniowa