Moduł użytkownika
 
Menu

MJP Investments Payne Matthew


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym McGregor Language Schools
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6751195243 REGON 120356570
Dane adresowe
Jagiełły 2
32-400 Myślenice
województwo: małopolskie, powiat: myślenicki
Dane kontaktowe
Email office.myslenice@mcgregor.home.pl Telefon 123722895
Strona internetowa www.mcgregor.home.pl Fax 123722895
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza