Moduł użytkownika
 
Menu

HUMAN SKILLS Iwona Firmanty


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym HUMAN SKILLS
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6721761910 REGON 142332440
Dane adresowe
Rembielińska 12/19
03-343 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email biuro@humanskills.pl Telefon 222242195
Strona internetowa www.humanskills.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza