Moduł użytkownika
 
Menu

SNH Michał Junik


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym SNH Michał Junik
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9910533005 REGON 385821081
Dane adresowe
Polna 17
46-046 Bierdzany
województwo: opolskie, powiat: opolski
Dane kontaktowe
Email michal.junik@snhgroup.pl Telefon 796463777
Strona internetowa Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa