Moduł użytkownika
 
Menu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ZDZ
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 5260251374 REGON 000512361
Dane adresowe
Podwale 13
00-252 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email info@zdz.edu.pl Telefon +48 22 831 00 81
Strona internetowa www.zdz.edu.pl Fax +48 22 635 78 49
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa
Usługa o charakterze zawodowym