Moduł użytkownika
 
Menu

Tomasz Czech Young Design Academy


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Tomasz Czech Young Design Academy
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9661602255 REGON 200693592
Dane adresowe
Powstania Styczniowego 14/36
16-070 Choroszcz
województwo: podlaskie, powiat: białostocki
Dane kontaktowe
Email poczta@youngdesignacademy.edu.pl Telefon +48 570644777
Strona internetowa www.youngdesignacademy.edu.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa