Moduł użytkownika
 
Menu

Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym EDUSKILLS
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6080081126 REGON 383248602
Dane adresowe
63-308 Ruda Wieczyńska 14 B
województwo: wielkopolskie, powiat: pleszewski
Dane kontaktowe
Email info@eduskills.pl Telefon +48 662 780 787
Strona internetowa www.eduskills.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
brak