Moduł użytkownika
 
Menu

PROGRANT Monika Ataniel


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym PROGRANT Monika Ataniel
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9490921024 REGON 241205050
Dane adresowe
al. Aleja Wojska Polskiego 124/3
42-207 Częstochowa
województwo: śląskie, powiat: Częstochowa
Dane kontaktowe
Email biuro@progrant.pl Telefon +48 607 673 653
Strona internetowa progrant.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza