Moduł użytkownika
 
Menu

Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Polski instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
Forma prawnastowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym
NIP 6852327887 REGON 360245760
Dane adresowe
Mikołaja Kopernika 5/25
38-200 Jasło
województwo: podkarpackie, powiat: jasielski
Dane kontaktowe
Email biuro@pirkfis.pl Telefon 881 - 848 - 881
Strona internetowa www.pirkfis.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
brak