Moduł użytkownika
 
Menu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym
Forma prawnauczelnie
NIP 7952214640 REGON 651432712
Dane adresowe
Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
województwo: podkarpackie, powiat: Przemyśl
Dane kontaktowe
Email kontakt@studia-pedagogiczne.pl Telefon 22 263 90 53
Strona internetowa https://studia-pedagogiczne.pl/src-parp Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Studia podyplomowe
Usługa szkoleniowa