Moduł użytkownika
 
Menu

PwC Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym PwC Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa
Forma prawnaspółki komandytowe - duże przedsiębiorstwo
NIP 1132399979 REGON 015239399
Dane adresowe
Polna 11
00-633 Warszawa
województwo: mazowieckie, powiat: Warszawa
Dane kontaktowe
Email aleksandra.marcinkowska@pwc.com Telefon 519507345
Strona internetowa https://www.pwc.pl/ Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza