Moduł użytkownika
 
Menu

WP Projekt Radosław Kuczuk


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym WP Projket
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7221443076 REGON 451195106
Dane adresowe
Wymarzona 9
15-157 Białystok
województwo: podlaskie, powiat: Białystok
Dane kontaktowe
Email wp.projekt.bialystok@gmail.com Telefon 888 388 083
Strona internetowa Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza