Moduł użytkownika
 
Menu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
Forma prawnastowarzyszenia
NIP 8130268194 REGON 000512674
Dane adresowe
al. Józefa Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów
województwo: podkarpackie, powiat: Rzeszów
Dane kontaktowe
Email rzeszow@zdz.rzeszow.pl Telefon +48178628093
Strona internetowa www.zdz.rzeszow.pl Fax +48178625798
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa szkoleniowa