Moduł użytkownika
 
Menu

Sega- Invest Damian Pilarz


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Sega- Invest Damian Pilarz
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5741907575 REGON 241258163
Dane adresowe
Parcele 64
42-160 Zajączki Drugie
województwo: śląskie, powiat: kłobucki
Dane kontaktowe
Email biuro@segaaudyt.pl Telefon +48 695 060 683
Strona internetowa www.sega-invest.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa