Moduł użytkownika
 
Menu

bikart ROBERT RAJCZYK


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego BIKART
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 6831439003 REGON 120364858
Dane adresowe
32-002 Mała Wieś 221
województwo: małopolskie, powiat: wielicki
Dane kontaktowe
Email bikart@op.pl Telefon 602332716
Strona internetowa www.bikart.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa