Moduł użytkownika
 
Menu

FALCAR Ośrodek Szkolenia Kierowców Henryk Falkowski


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym FALCAR
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 9660105885 REGON 052036279
Dane adresowe
Dolna 4
18-100 Łapy
województwo: podlaskie, powiat: białostocki
Dane kontaktowe
Email biuro@falcar.pl Telefon +48 85 715 44 40
Strona internetowa www.falcar.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa