Moduł użytkownika
 
Menu

OSK Luzik Michał Cygan


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym OSK LUZIK
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 5521600544 REGON 121014824
Dane adresowe
34-220 Grzechynia 316
województwo: małopolskie, powiat: suski
Dane kontaktowe
Email cygi316@gmail.com Telefon 513778498
Strona internetowa www.oskluzik.pl Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa