Moduł użytkownika
 
Menu

AMONA Anna Skrzydlewska


Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym AMONA ANNA SKRZYDLEWSKA
Forma prawnaosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
NIP 7282443047 REGON 100958444
Dane adresowe
Organizacji Wolność i Niezawisłość 68
91-811 Łódź
województwo: łódzkie, powiat: Łódź
Dane kontaktowe
Email anna.wolodzko@gmail.com Telefon 608201236
Strona internetowa Fax
Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa